Amerika Müslümanlar Birliği’nin Kurban Bayramı Mesajı PDF Print E-mail
Monday, 14 October 2013 18:11

Turkishny.com

Merkezi Brooklyn’deki Fatih Camii’nde bulunan Amerika Müslümanlar Birliği bir mesaj yayınlayarak bütün müslümanların kurban bayramını kutladı.

Amerika Müslümanlar Birliği’nin İdare Heyeti imzali mesajı şöyle:

Muhterem Din Kardeşimiz:

Rahmet ve mağfiret iklimiyle ruhlarımızın yenileneceği ve tutulan oruçlarla vücutlarımızın dinlenip sıhhat bulacağı yeni bir Ramazan-ı Şerif’ le daha müşerref olmanın tarifi kelimelerle imkansız surûru içindeyiz.  Ramazanlar önümüzdeki koca bir yılın ihtiyaçlarını temin ettiğimiz manevi pazarlarımızdır; Amerika Müslümanlar Birliği merkez ve şubelerindeki  tüm idare, personel, talebe ve gönüllülerimiz olarak bizler de, bu pazardan  siz cemaatimize en iyi hizmeti sunmak suretiyle  istifade ve istifaze etmenin gayreti içindeyiz.

Bir zamanlar sadece AMB tarafından icra edilen, ama artık (Allah’a şükür) tüm Amerika’da gelenek haline gelen iftarlarımız  bu sene de geçen senelerde olduğu gibi devam edecektir. Peygamberimizin  “Bir hurma ile de olsa iftar ettirin” tavsiyesi müvacehesince merkez ve şubelerimizde verilen günlük iftarların birisini de siz yalnız olarak veya dostlarınızla müşterek verebilir, hem bundan gelecek manevi sevaba nail olur hem de aile efradınıza, dost ve arkadaşlarınıza  anavatanı aratmayacak bir ortamda iftar yapabilme imkanı sunmuş olursunuz.

AMB olarak yine geçen senelerde olduğu gibi günün çeşitli saatlerinde olmak üzere mukabele programlarımızla, değişik zamanlarda müsait olan cemaatimize mukabeleye iştirak imkanı sunacağız. Kısa sûrelerle kılınan teravih namazlarına ilaveten, yeterli cemaate ulaşılan ve kıldırabilecek hafızlarımızın bulunduğu şubelerde ayrıca hatimle de teravih namazları eda edilecektir.

Aziz Kardeşlerimiz,
Esasen bizim hizmetimizin özü ve hülasası şudur ki; yeni nesillerimizi asırlardan beri şanli ecdadımızca hassasiyetle korunarak getirilen Ehl-i sünnet ve Ve’l Cemaat inancımızla ve en iyi eğitimi vermek suretiyle iyi bir Müslüman, iyi bir insan ve iyi bir Türk-Amerikalı olarak yetiştirerek Din-i Mustafaviyye’nin kıyamet sabahına kadar bu kıt’ada da devamını temin ettirmektir. Bu husustaki gayretlerimiz ve buna karşı teveccühünüzün çoğalarak devam etmesi bizi mutlu etmekte ve umitvar kılmaktadır. Yatılı, gündüzlü, hafta sonu ve yaz kampı talebelerimizin sadece adedi değil onlara sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesi de  her geçen sene istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir.

Saygıdeğer Cemaatimiz,
Amerika Müslümanlar Birliği bu hizmetleri tamamen sizden gelen mütevazî yardımlarla yapmaktadır. Hesaplarımız son kuruşuna kadar şeffaftır. Şundan emin olunuz ki yardımlarınızın hizmete dönüşüm nisbetinin daha yüksek olduğu başka bir kuruluş yok dense yeridir. Sizden gelen en ufak aynî ve nakdî yardımlar beyt’ül mal hassasiyeti ile değerlendirilmektedir. Her sene yapmış olduğumuz kongremizde de bunun hesabını kuruşuna kadar gönüllü olarak vermekteyiz.

Allah yolunda yardımların 1’e 10 , 1’e 70  gibi nisbetlerde katlanarak sevap verildiği şu mübarek Ramazan ayında sizin yardımlarınıza müracaat ediyoruz.  AMB’ye yapacağınız tüm yardımlar Allah’ın izni ile sadakay-ı cariye olarak siz vefat ettikten sonra da sevap hanenize yazılmaya devam edecektir; talebelerimizin çektiği her besmeleden, öğrendiği her kelimeden sizin de bir payınız olacaktır. Bu hislerle Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi ve Bayramını tebrik ediyor hürmetler ediyoruz.

Amerika Müslümanlar Birliği İdare Heyeti